ĐỘNG CƠ WEG

 • ĐỘNG CƠ WEG CHỐNG CHÁY NỔ

  Công suất (Kw) 0.25Kw – 355Kw
  Số cực : 2P, 4P, 6P, 8P……
  Điện áp (V): 220/380V, 380/660V, 400V, 415V, 440V…….
  Tần số (Hz): 50Hz, 60Hz
  Class: F
  IP 56, 65….
 • ĐỘNG CƠ WEG NEMA

  Công suất (Kw) 0.25Kw – 550Kw
  Số cực : 2P, 4P, 6P, 8P……
  Điện áp (V): 220/380V, 380/660V, 400V, 415V, 440V…….
  Tần số (Hz): 50Hz, 60Hz
  Class: F
  IP 55, 56, 65….
 • ĐỘNG CƠ WEG W21

  Công suất (Kw) 0.25Kw – 355Kw
  Số cực : 2P, 4P, 6P, 8P……
  Điện áp (V): 220/380V, 380/660V, 400V, 415V, 440V…….
  Tần số (Hz): 50Hz, 60Hz
  Class: F
  IP 55, 56, 65….
 • ĐỘNG CƠ WEG W22

  Công suất (Kw) 0.25Kw – 500Kw
  Số cực : 2P, 4P, 6P, 8P……
  Điện áp (V): 220/380V, 380/660V, 400V, 415V, 440V…….
  Tần số (Hz): 50Hz, 60Hz
  Class: F
  IP 55, 56, 65….
 • ĐỘNG CƠ WEG W40

  Công suất (Kw) 0.25Kw – 560Kw
  Số cực : 2P, 4P, 6P, 8P……
  Điện áp (V): 220/380V, 380/660V, 400V, 415V, 440V…….
  Tần số (Hz): 50Hz, 60Hz
  Class: F
  IP 23, 24….
 • ĐỘNG CƠ WEG W50 – TRUNG THẾ

  Công suất (Kw) 150Kw – 1000Kw
  Số cực : 2P, 4P, 6P, 8P……
  Điện áp (V): 2300V – 6600V
  Tần số (Hz): 50Hz, 60Hz
  Class: F
  IP 55, 56, 65….